Сайтът се разработва и поддържа от "РДБ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, подразделение на "Радибейс" ЕООД, специализирана в разработка на широка гама софтуерни продукти, в това число системи за обслужване на хотели, ресторанти, магазини и други търговски обекти.

Фирмата изработва уеб сайтове и предлага цялостни софтуерни решения, интегриращи локалния софтуер в хотелите с web сайта, on-line услугите и взаимоотношенията с туроператорите.

За повече информация относно продуктите на "Радибейс" ЕООД посетете www.radibase.com

Заявка за включване на Вашия хотел в каталога, бихте могли да направите тук.


Други портални сайтове, разработвани от "Радибейс" ЕООД:

  • www.zavedeniainfo.com - сайт с информация за заведенията в България