Политика за актуални цени

Уважаеми хотелиери,

За успешното представяне на обектите в сайта е необходимо да се поддържат цените на офертите актуални. Това налага посочване на годината в заглавието на ценовите оферти (например: "Цени 2020").

В тази връзка приканваме всички собственици на обекти за настаняване, актуализирайки цените на предлаганите услуги, да коригират и годината в заглавието на офертите. Тази корекция гарантира на посетителите в сайта, че цените се отнасят за настоящия сезон.

Обектите, редовно актуализиращи съдържанието на профилите си, ще бъдат допълнително ранкирани в рамките на тяхната абонаментна група и ще им бъдат осигурени предни позиции. Това би дало предимство за добро представяне на всеки обект с редовно и добре поддържано съдържание.

Актуалността на информацията гарантира подобряване на качеството на предлаганите услуги.