Нов сайт rdbhbg.com

Уважаеми хотелиери,

представяме на Вашето внимание нашия нов сайт rdbhbg.com

Една от целите на създаването и стартирането на новия сайт е да се откроят актуалните регистрации, с редовно и коректно обновявани оферти. Тази мярка се основава на установеното значително съдържание на неактуални профили в hoteliinfo.com, които са регистрирани в продължение на повече от 12 години.

Стртирането на новия сайт и предприемането на необходимите мерки за контрол на своевременното актуализиране на информацията в hoteliinfo.com, ще осигури отлично представяне на Вашите обекти.

Присъствието на обектите в hoteliinfo.com не изключва паралелната им регистрация в rdbhbg.com, дори е препоръчително участието и в двата сайта. Регистрацията и въвеждането на данните в двете бази данни е напълно разделена и независима, като за момента може да бъде извършвана само ръчно. За в бъдеще може да се предложи опция за автоматично синхронизиране на съдържание.

Услугите, предложени от rdbhbg.com ще бъдат сходни, но са предвидени някои различия. Регистрацията и в двата сайта ще осигури повече и по-гъвкави възможности.

Създаването на rdbhbg.com ще постави началото на поредица от туристически сайтове с различна специализация, базирани на нашата утвърдена платформа и дългогодишен опит в изграждането на бизнес уеб приложения.

Ако извършвате дейност като туристическа агенция и проявявате интерес да имате собствен специализиран туристически сайт с интегрирани онлайн резервации, платежни услуги и автоматизирана връзка с други търговски, счетоводни и туристически платформи, не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим възможностите и областите в които можем да Ви бъдем полезни.

За допълнителна информация:

office@hoteliinfo.com